معرفی گروه مالی گردشگری

گروه مالی گردشگری یک نهاد اقتصادی کاملاً خصوصی متشکل از پنج هلدینگ اصلی در حوزه‌های پولی و مالی، گردشگری، صنعت و معدن، نفت گاز و انرژی، عملیات ساختمان و همچنین تعدادی شرکت عضو است که هریک متعهد اجرای بخشی از برنامه‌ها و اهداف کلان این گروه در چارچوب سند راهبردی چشم‌انداز آن هستند.


این مجموعه اقتصادی با سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه گردشگری کشور، بر ارتقای شاخص‌های صنعت گردشگری و بهینه‌سازی خدمات سفر (برای هم‌وطنان و گردشگران خارجی) اهتمامی جدی دارد. گروه مالی گردشگری در حال حاضر با ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از شش هزار نفر نیروی جوان، در نظر دارد همگام باسیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش حجم سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی، برای بیش از ۲۰ هزار نفر ایجاد شغل نماید. تکیه‌بر راهبرد درون‌زایی و برون‌نگری اقتصادی، کسب جایگاه نخست جذب سرمایه های خارجی در میان شرکت‌های بخش خصوصی و کسب جایگاه ویژه در میان چند برند محبوب اقتصادی کشور ازجمله چشم اندازهای این گروه اقتصادی است.