سخن ریاست گروه مالی گردشگری

نیاز میهن عزیزمان به توان مولد اقتصادی که خیز توسعه صنعتی در آن را سرعت بخشد؛ بنده و همکارانم را برآن داشت تا با تشکیل مجموعه ای اقتصادی در بخش خصوصی با عنوان “گروه مالی گردشگری” با محوریت نام زیبا و امنیت آفرین گردشگری، زنجیره ای از ۵ صنعت برتر را در قالب ۵ هلدینگ تخصصی در کنار یکدیگر گرد آوریم و به همت و پشتوانه نیروی جوان و خوشفکر و مدیران مجرب و متخصص در جهت تحقق اشتغال مولد و پایدار، توسعه زیرساخت های صنعتی و خلق تصویر و فضایی حقیقی و آرام از کشور عزیزمان، تمام تلاش خود را به کار گیریم. ما در این مسیر پر فراز و نشیب به لطف و یاری خداوند مهربان، کوشش همکاران و همت یکایک هموطنان عزیزمان برای ایجاد نهضت عمومی گردشگری در کشور و ساختن ایرانی پیشرفته و سربلند امید بسته و به تحقق آن ایمان و یقین داریم.