مزیت در گردشگری است
نشست هم اندیشی مدیران گروه مالی گردشگری برگزار شد

نشست هم اندیشی مدیران با حضور مهدی جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری، رضا کامران قائم مقام بانک گردشگری، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت های عضو در تاریخ ۲۲ خرداد ماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی، در این نشست جهانگیری با اشاره به شرایط پروژه ها و وضعیت شرکت های عضو گفت: "راه بهره گیری بهتر از ظرفیت ها، توجه به مقولاتی چون مدیریت زمان در بهره برداری از پروژه ها، هم افزایی اجزا، رعایت انضباط اجرایی و عملکردی و پیگیری تصمیماتی است که در این قبیل جلسات عاید می شود".
وی افزود: "تغییر نگاه می تواند عاملی برای تقویت نظم در امور، سوددهی، شفافیت، مدیریت هزینه ها و نظارت فنی باشد".
بر اساس این گزارش، مدیران هولدینگ های گروه مالی گردشگری در این نشست ضمن ارائه خلاصه ای از گزارش عملکرد، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.