مزیت در گردشگری است
مسئولیت های اجتماعی

گروه مالی گردشگری همگام با انجام فعالیت های اقتصادی و صنعتی در حوزه اقتصاد مقاومتی، ورود به عرصه مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی و نیز توسعه پایدار نیروی انسانی را وظیفه خود می داند. تأسیس بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی (س) به‌عنوان هسته اصلی فعالیت این گروه در زمینه ی توانمندسازی اجتماعی بر همین مبنا است که ساخت 100 واحد آموزشی مجهز در مناطق محروم و دورافتاده سرتاسر کشور با نام «کیمیای دانش» را هدف‌گذاری کرده و فاز نخست آن با بهره برداری از 17 مدرسه عملیاتی شده است.