مزیت در گردشگری است
هتل های فرودگاهی

هتل های 4 و 5 ستاره Novotel و Ibis فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به عنوان نخستین الگوی موفق سرمایه گذاری کشور محسوب می شود که از نظر کیفیت و مدت ساخت و همچنین قرارگرفتن در منطقه فرودگاهی در کشور بی سابقه است. این پروژه بزرگ ملی در شرایط اقتصادی دوران تحریم با سرمایه گذاری بخش خصوصی و اراده جهادی مدیران و مهندسان توانمند ایرانی و مشاوره شرکت های صاحب نام خارجی، در مدت 42 ماه مطابق استانداردهای روز جهان طراحی، احداث و تجهیز شده است. از ویژ گی های بارز هتل های فرودگاهی Novotel و Ibis طراحی منحصر به فرد این پروژه ماندگار است و اخیرًا نیز گروه بین المللی هتلداری (AccorHotels) با سابقه اداره هم زمان بیش از 3800 هتل در 94 کشور جهان توانست پس از امضای قرارداد با شرکت توسعه گردشگری آریازیگورات به عنوان نخستین گروه هتلداری بین المللی، مدیریت هتل های فرودگاهی امام خمینی(ره)تحت برندهای معروف و معتبر جهانی Novotel و ibis را عهده دار شود.