مزیت در گردشگری است
شماره 5 گل گهر سیرجان

مشارکت و سرمایه‌گذاری در معدن سنگ‌آهن شماره 5 گل گهر سیرجان از جمله پروژه‌های مهم گروه مالی گردشگری است. این معدن با 24,756,266 میلیون تن ذخیره در زمینی به مساحت 150 هکتار واقع‌شده و سالانه 2.5 میلیون تن سنگ‌آهن به مدت 11 سال از آن استخراج خواهد شد. میزان اشتغال‌زایی این معدن 300 نفر به‌صورت مستقیم و 900 نفر به‌صورت غیرمستقیم است. هدف اصلی این پروژه تکمیل و کمک به چرخه تولید فولاد و آهن اسفنجی در منطقه و فراهم آوردن محصول اولیه تولیدی برای کارخانه فولاد در بافت است که با کمک به افزایش ساختار تولید و صادرات محصول فولادی منطقه، اشتغال‌زایی در منطقه را مهیا خواهد کرد.