سرزمین ایرانیان ILAND؛ انسان و طبیعت در کانون توجه

وجود یک مجموعه گردشگری تفریحی و تجاری اقامتی منطبق با استاندارهای روز دنیا و مجهز به‌تمامی امکانات به شکلی متمرکز یکی از نیازهای اصلی کلان شهرها ازجمله شهر تهران است. کارکرد این مراکز علاوه بر ارائه خدمات راحت و در دسترسی، معرفی و نهادینه کردن شکلی جدید و نوین از معماری مدرن گردشگری و شهری است. ساختاری که در آن انسان و طبیعت در کانون توجه قرار گرفته و کمترین آسیب متوجه محیط‌زیست می شود. سرمایه گذاری و ساخت مجموعه عظیم سرزمین ایرانیان به عنوان پایتخت تفریحی، اقامتی و تجاری توسط بانک گردشگری با همین هدف و همچنین توسعه زنجیره خدمات گردشگری کشور در قالب استانداردهای بین‌المللی است. مجموعه ای کم نظیر با وسعت1400 هکتار که در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه در جنوب غربی تهران و در مسیر اصلی ترین کوریدور ورودی خلیج‌فارس به پایتخت قرار دارد و با کاربری هایی چون مرکز خرید، پارک آبی، دهکده گلف، دهکده دیپلماتیک، باغ گیاه شناسی، شهر و نمایشگاه برندهای برتر خودرو، شهربازی، پارک فن آوری، پیست فرمول 1، پیست موتورسواری، مراکز نمایشگاهی، کورس اسب دوانی و باندهای پرواز هوایی در آینده ای نزدیک به یکی از نمادهای معماری نوین و سبز شهرسازی کشور بدل شده و نقش مهمی را در توسعه آتی گردشگری کشور و اشتغال بیش از 30 هزار نفر نیروی جوان به صورت مستقیم خواهد داشت.