مزیت در گردشگری است
سیتی سنتر اصفهان

وجود ظرفیت های گردشگری و غنی تاریخی در شهر اصفهان به‌عنوان یکی از مراکز مهم کشور ازلحاظ جمعیتی و اقتصادی، اهمیت توجه به زیرساخت های این شهر را به ضرورتی مهم تبدیل کرده است؛ بانک گردشگری با مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه سیتی سنتر اصفهان که یک مرکز توریستی، تجاری و تفریحی بزرگ در شهر اصفهان است. این مرکز تجاری تفریحی و فرهنگی بزرگ ترین مرکز خرید ایران و چهارمین مرکز خرید بزرگ دنیا است که باعث توسعه زنجیره خدمات گردشگری و اشتغال 8700 نفر تاکنون شده و حیات و شوری تازه به کالبد شهر اصفهان بخشیده است و ارایه تسهیلات و امکانات جهت تأمین نیازهای زندگی روزمره شهروندان در زیر یک سقف و به شکلی متمرکز و در دسترس است. مجموعه سيتي سنتر اصفهان شامل 7 طبقه است که از اين 7 طبقه، دوطبقه به‌صورت پاركينگ مسقف با ظرفيت 5500 اتومبیل است و دوطبقه آخر شامل مجموعه سينمائي، سالن چندمنظوره، فود کورت، سالن‌های آمفی‌تئاتر و بسیاری موارد دیگر است.