مزیت در گردشگری است
مجموعه گردشگری تفریحی و اقامتی هتل بافت

توجه ویژه به متوازن سازی اقتصاد در حوزه های مستعد اما کم برخوردار، از اهداف مهم گروه مالی گردشگری است. ایجاد تأسیسات زیربنایی در مناطق مستعد و محروم علاوه بر توسعه این مناطق و فراهم آوردن اشتغال جوانان، از مهاجرت آن‌ها نیز جلوگیری می کند. بر همین اساس گروه مالی گردشگری ساخت مجموعه‌ی اقامتی تفریحی ستاره بام کویربافت را با زیربنای 11،500 مترمربع در دوفاز در دستور کار قرار داده است. فاز اول این مجموعه شامل هتل 4 ستاره، ویلاهای اقامتی و مجموعه غذایی فود کورت است که برای بیش از 39 نفر شغل مستقیم 200 نفر شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد. همچنین با توجه به راه‌اندازی کارخانه‌های جمیل کرک و فولاد و تغییر ساختار شهری و صنعتی شهرستان بافت، فاز تکمیلی و دوم پروژه هتل بافت نیز بعد از اتمام فاز اول آغاز خواهد شد.