مزیت در گردشگری است
فدک مال اصفهان

پروژه فدک مال اصفهان با زیربنای ۱۳۷،۴۹۲ مترمربع، سومین پروژه مشترک گروه مالی گردشگری و شرکت پرستیژلند ایران پس از تجارب موفق سیتی سنتر و شهرک سلامت است. این مجموعه با تلفیقی از ارائه خدمات تفریحی، تجاری، گردشگری، آموزشی و درمانی باهدف رفاه شهروندان منطقه شمال شهر اصفهان و خدمات رسانی مطلوب در سطح ملی احداث‌شده و به دلیل قرار گرفتن فضاهای آموزشی، درمانی و فرهنگی در کنار جذابیت‌های تجاری و تفریحیِ کم‌نظیر از موقعیتی ممتاز برخوردار است. این پروژه پس از اتمام برای بیش از 20 هزار نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شغل خواهد کرد.